Přidejte se

O Skautu

Skaut je mezinárodní hnutí zaměřující se na rozvoj mladých lidí. Jeho hlavním cílem je výchova v duchu skautských zásad, které jsou:

 • odpovědnost za sebe a svůj rozvoj
 • spolupráce, pochopení a odpovědnost vůči druhým lidem i životnímu prostředí
 • hledání duchovních hodnot, které člověka přesahují.

V rámci našeho programu se děti zapojují do aktivit a dobrodružství, kde si rozvíjejí své fyzické i duševní schopnosti. Učí se pracovat v kolektivu i samostatně a být připraveni na nenadálé situace.

Skaut také nabízí dětem možnost setkávat se s novými lidmi, rozvíjet své komunikační a sociální dovednosti a prohlubovat své zájmy.

V neposlední řadě skaut pomáhá rozvíjet morální a etické hodnoty, jako je úcta k druhým, odpovědnost, respekt a pomoc potřebným.

Přihláška

Přihlaste své dítě do skautského oddílu. Dobře se o něj postaráme.

Do oddílu se dítě přihlašuje každý rok. Stáhněte si přihlášku v PDF. Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky na email: pisektyrsova@skautdu.cz. Podepsaný originál přineste na nejbližší schůzku.

Kolik a jak zaplatit členský poplatek?

Roční členské poplatky stanovené na rok 2023/2024:

 • 500 Kč pro každého registrovaného člena 

Částku, prosíme, uhraďte na bankovní účet střediska (2302611172/2010). Jako zprávu pro příjemce uveďte “Členství 2023/2024 Jméno Příjmení” (v případě přihlášení sourozenců uveďte všechny děti), variabilní symbol “číslo vašeho mobilu.

Co zahrnuje členský poplatek?

Členský poplatek pokrývá pojištění dítěte na každé akci, plat účetní a administrativní pracovnice, právní podporu, část poplatku slouží k financování chodu oddílu, např. údržbě a opravám klubovny či materiálu. Z nevyužitých prostředků je tvořena rezerva pro nenadálé výdaje či nákup nového vybavení.

Přihláška ke stažení v PDF

Stáhnout

Nejčastější otázky rodičů

Co má společného (rozdílného) Dorostová unie s Junák - český skaut?

Společné znaky:

 • věnujeme se dětem a vedoucím
 • hodnoty (např. parta na celý život, sebedůvěra)
 • oddíly DU se nejvíce přibližují Junáckému oddílu s rozšířenou křesťanskou výchovou
 • dobrovolnictví
 • poskytujeme pojištění při úrazu, roční plán výprav

Rozdílné věci:

 • DU považuje za nejvyšší Lásku a Pravdu Boha podle křesťanské Bible

V čem je skauting odlišný od zájmových kroužků?

Nespornou výhodou skautingu je důraz na všestranný rozvoj dítěte. Na skautských akcích není nouze o pohyb, povídání, diskusi, trénování dovedností, přátelství, dobré skutky nebo spolupráci. Proto si vaše dítě ze skautu odnese celoživotní zážitky, silná přátelství, sebedůvěru, samostatnost a hodnotový základ, díky kterému mu nebude cizí pomoc druhým, čest, smysl pro spravedlnost nebo pravdomluvnost.

Dospívající skauti a skautky se mohou zásadně podílet na přípravě schůzek, výprav i táborů a pokud chtějí, postupně se z nich stávají, pokud sami chtějí, další dospělí dobrovolníci.

Upraveno, zdroj: skauting.cz 

Kolik volného času skauting vyžaduje?

 • Pravidelná schůzka 1x týdně přibližně 1,5 hodiny (říjen – červen),
  letních měsících pravidelné týdenní schůzky nejsou
 • Jednodenní výprava 1x za 2 měsíce
 • Dvoudenní výprava 1x za 2 měsíce
 • 7 denní letní tábor s prvky skautingu (v první polovině července)
 • Během státních svátků, podzimních, vánočních a jarních prázdnin se skautská setkání obvykle nekonají (ovšem existují výjimky)

Skauting je dobrovolný, takže se nikdo nebude zlobit, když se dítě nezúčastní úplně každé schůzky nebo každé výpravy. 

Kolik skauting stojí?

Skauting bývá levnější než jiné volnočasové aktivity. Vedoucí jsou dobrovolníci, nedostávají žádnou finanční odměnu.

 • Roční členský příspěvek (zahrnuje např. úrazové pojištění při skautských aktivitách a chod oddílu) – 1x ročně – 500 Kč
  Výpravy: 

  • přibližně 200 Kč za jednodenní výpravu (zahrnuje jízdné, vstupné a další), 
  • 400 Kč za víkendovou výpravu (zahrnuje ubytování, dopravu, stravu a další)
  • přibližně 1.600 Kč za 7 denní letní tábor 
 • Skautský kroj: 700 – 1000 Kč nový, nošený dle dostupnosti; pokud z něj dítě vyroste, je velká šance jej prodat
 • Základní tábornické vybaveníAčkoli nové a opravdu kvalitní vybavení něco stojí, existují i levnější a vhodnější alternativy (nakup použitého vybavení). Pamatujte, že některé vybavení je maximálně na dva roky (děti z oblečení a bot rostou rychle), některé na více let (karimatky, spací pytle).
 • Na skautských schůzkách, výpravách a táborech dítě využije základní tábornické vybavení:
  • Uzlovačka
  • Nůž
  • Ešus a hrnek
  • Svítilna či čelovka
  • Karimatka
  • Třísezónní spací pytel
  • Batoh
  • Skautský kroj se všemi náležitostmi a šátek
  • Nepromokavá bunda
  • Pevná a nepromokavá turistická obuv
 • Více o vybavení v sekce Co s sebou

Další akce (závody, setkání a další) bývají dražší (např. účastnický poplatek, cestovné), ceny jsou individuální.

Mé dítě má specifické potřeby (dieta, smyslová či pohybová omezení a jiné), je pro něj skauting vhodný?

Ve většině případů ano! Konkrétní případ však, prosíme, konzultujte s vedoucím oddílu/ družiny.

Jak mám postupovat při přihlášení dítěte do oddílu a kdy je to nejvhodnější?

Nejvhodnější termín je začátek září. Termínem pro odevzdání přihlášky a úhradu registračního poplatku je 30. září. Do oddílu se ale dítě může přihlásit kdykoliv. Kontaktujte hlavního vedoucího oddílu. Domluvte se na návštěvě schůzky. Další postup vám vysvětlíme po vašem rozhodnutí se přihlásit.

Upraveno, zdroj: skauting.cz

Kdo se o děti stará?

Zodpovědnost za bezpečnost dětí, naplňování skautingu a fungování oddílu mají dospělí vedoucí – dobrovolníci bez nároku na finanční honorář. 

Ti mají náležitou kvalifikaci, která zaručuje, že vedoucí zná například základy pedagogiky, psychologie nebo organizace a práva. 

Kromě vedoucích se budete v oddílech setkávat také s rádci a rádkyněmi, kteří se podílejí na přípravě a vedení programu. Všichni úzce spolupracují s vedením oddílu. I pro ně existuje systém vzdělávání, např. pomocí kurzů Dorostové unie. 

Je dítě na skautských akcích pojištěno?

Ano. Všechny děti jsou úrazově pojištěny, a to i v případě, že v danou dobu nejsou členy organizace. Případné čerpání pojistky doporučujeme rodičům řešit přímo s vedoucím oddílu.

Upraveno, zdroj: skauting.cz