Skautské oddíly mají na svou činnost často velmi malý rozpočet a v době stále rostoucích cen se náklady na provoz a akce zvyšují. Žádáme vás proto o vaši podporu. I malá pomoc nám pomůže dále dělat naše okolí lepším, přinášet radost a dobrodružství holkám a klukům z našeho města a ještě k tomu je připravit na dospělý život. Děkujeme!

Vaše podpora rovná se náš dobrý skutek

Číslo účtu, kam můžete posílat své dary je: 2302611172/2010

Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru.

Předem děkujeme všem za vaši podporu 🙂